Press "Enter" to skip to content

Kolenbelasting

Indien u kolen verbruikt, dient u kolenbelasting te betalen. Het gaat in ieder geval om de volgende producten:

  • Steenkool;
  • Vaste brandstoffen die uit steenkool zijn gemaakt;
  • Bruinkool;
  • Geperste bruinkool;
  • Cokes.

kolenbelasting

Er is een standaard tarief voor kolenbelasting

Jaar Tarief
2011 € 13,50
2012 € 13,73
2013 € 14,03
2014 € 14,27
2015 € 14,40
2016 € 14,47
2017 € 14,51

Energie uit steenkolen zijn niet duurzaam en is niet milieuvriendelijk te noemen. Dit type energie wordt dan ook opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Wilt u meer weten over de afvalstoffenbelasting? Dan kunt u eventueel ook rechtstreeks contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800 – 0543, gratis nummer). Ook het Landelijk milieubelastingenteam kan u helpen met vragen over onder andere belasting op leidingwaterenergiebelastingafvalstoffenbelasting en kolenbelasting en. U kunt hen bereiken via de volgende contactgegevens:

Belastingdienst/kantoor Arnhem

Landelijk milieubelastingenteam

Postbus 9001

6800 DB Arnhem