Press "Enter" to skip to content

Klimaatverandering

De temperatuur op aarde stijgt en dat zorgt voor een klimaatverandering. Er komen steeds meer broeikasgassen, waaronder CO2, in de lucht en dat zorgt voor hogere temperaturen. Voor een groot gedeelte zijn het mensen die zorgen voor deze klimaatverandering, onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Broeikasgassen

De broeikasgassen, waaronder CO2 en waterdamp, houden de warmte van de zon voor een gedeelte vast. Dat zorgt ervoor dat het warmer wordt op aarde. Dit broeikaseffect is door verscheidene menselijke activiteiten erg versterkt. Door fossiele brandstoffen te verbranden, waaronder kolen, olie en gas, komt er veel CO2 vrij. Ook het kappen van bossen geeft een negatief effect op het klimaat.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er nu 40 procent meer CO2 in de lucht zit dan enkele eeuwen geleden. Dat heeft gezorgd voor een gemiddelde temperatuursverhoging van 0,9 graden in 140 jaar tijd. Alhoewel veel mensen vinden dat dit meevalt, smelt er wel daadwerkelijk ijs op de Noordpool. Door het smelten van het poolijs wordt het zonlicht niet weerkaatst, maar wordt het geabsorbeerd door het het zwarte zeewater. De temperatuur in de omgeving stijgt hier daardoor meer, waardoor de ijskappen steeds meer ontdooien.

De stijging van de temperatuur heeft natuurlijk een gevolg op het klimaat. De gevolgen kunnen echter verder beperkt worden als er wereldwijd wordt samengewerkt. Het is belangrijk om de CO2-uitstoot terug te brengen. Het moet 40 tot 70 procent lager dan 2010 in 2050. Hier zijn natuurlijk forse maatregelen voor nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Het lastige is dat alle landen hieraan moeten meewerken. Dat is nog niet zo eenvoudig. De VN houdt hier toezicht op.

klimaatverandering door de mens

Huishoudens in Nederland

Iedereen zorgt als persoon ook voor CO2-uitstoot. Er is een verschil tussen een directe uitstoot en een indirecte uitstoot. Zo bestaat de directe uitstoot uit energieverbruik en vervoer en bestaat de indirecte uitstoot uit bijvoorbeeld voeding, kleding en meubels. U kunt daarmee zelf ook een steentje bijdragen aan het milieu, door bijvoorbeeld de fiets te pakken in plaats van de auto. Een verandering begint altijd bij uzelf.

Klimaatverandering blijft doorgaan

De klimaatverandering blijft hoe dan ook doorgaan. De hoeveelheden die de mens al heeft uitgestoten, zijn helaas niet meer te stoppen. Afhankelijk van de wereldwijde maatregelen heeft de mens er nog wel invloed op. Als de huidige CO2-uitstoot op deze manier doorgaat, zal het in het jaar 2100 circa 2,6 tot 4,8 graden Celsius warmer zijn. Dat kan flinke gevolgen hebben op het klimaat, mensen en dieren. Mocht men nog tijdig ingrijpen, zal de aarde circa 0,3 tot 1,7 graden Celsius warmer worden dan eind vorig eeuw.

De belangrijkste gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering heeft verschillende gevolgen. Het is veelal de opwarming van de waarde dat wereldwijd gevolgen heeft op de natuur, onze gezondheid en veiligheid en de beschikbaarheid tot water en voedsel. Hieronder staan de grootste gevolgen van klimaatverandering omschreven.

Stijgende zeespiegel

Doordat de aarde opwarmt, smelten er steeds meer gletsjers en ijskappen op zowel Groenland als Antarctica. Dat heeft gevolgen op de zeespiegel: naar verwachting zal deze rond het jaar 2100 tussen 25 en 80 cm zijn gestegen. Dat heeft nadelige gevolgen voor verschillende landen.

klimaatverandering

Wereldwijde gevolgen

Er zijn ook een aantal wereldwijde gevolgen met betrekking tot klimaatverandering. Het is dan ook belangrijk dat alle landen meewerken aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Hieronder een lijst met gevolgen:

 • Er zullen meer overstromingen plaatsvinden, doordat de zeespiegel stijgt. Vooral kustgebieden zullen hiermee te maken krijgen. Ontwikkelingslanden kunnen dit waarschijnlijk niet opvangen;
 • In drogere gebieden zal een voedseltekort optreden, met gevolgen als honger en ondervoeding;
 • Tekort aan water in gebieden waar het droger wordt;
 • Diverse dieren- en plantsoorten zullen uitsterven als gevolg van klimaatverandering;
 • Oceanen verzuren, met als gevolg dat koraalriffen afsterven. Dit is een belangrijk leefgebied voor talloze vissen en planten;
 • Meer woestijnen;
 • Meer bosbranden;
 • Kans op langere hittegolven, wat vooral voor risico’s kan zorgen voor ouderen en risicovolle groepen.

Nederland zal ook ‘last krijgen’ van deze gevolgen, maar lang niet zoveel als ontwikkelingslanden en tropische gebieden. Juist die landen hebben ook geen geld om klimaatverandering aan te passen. Daarom is er een wereldwijde aanpak nodig: ook uit solidariteit.

De gevolgen van klimaatverandering in Nederland

Nederland heeft ook zeer specifiek een aantal nadelige gevolgen, met als belangrijkste gevolg de stijging van de zeespiegel. Nederland is immers laaggelegen. Hieronder de gevolgen van klimaatverandering in Nederland:

 • Het zal minder vaak vriezen als gevolg van de zachte winters;
 • Er zal meer neerslag vallen in het voorjaar, najaar en in de winter;
 • De zomers worden warmer, met minder regen;
 • Meer zware, tropische buien en hittegolven;
 • Kans op overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel;
 • Een verandering in de flora en fauna in Nederland. Vanwege de ‘nieuwe weersomstandigheden’ zullen planten eerder bloeien. Dat kan problemen geven voor vogels en insecten.

In Nederland zijn de gevolgen te overzien. De stijgende zeespiegel is te beheersen met de watertechnologie, waar Nederland erg goed in is. Vermindering van CO2-uitstoot is echter wenselijk.

klimaatverandering in nederland

Wat kunnen wijzelf doen?

Helaas kunnen we individueel weinig doen tegen de klimaatverandering op wereldwijd niveau. Hiervoor maken de VN afspraken. Gelukkig kan iedereen wel iets doen tegen de klimaatverandering. Zo kunt u uw eigen CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen op verschillende manieren.

Kies voor groene energie

Groene energie is de toekomst. Door gebruik te maken van hernieuwbare energie, wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd. U kunt dan ook zelf investeren in zonne-energie middels zonnepanelen, windenergie middels windmolens of aardwarmte en bodemwarmte middels warmtepompen.

Bespaar op uw verbruik

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de computer iets langer aan te houden, de kachel iets kouder te zetten of de lampen allemaal tijdig uitdoen. Ook kunt u de fiets pakken in plaats van de auto. Het draagt allemaal bij aan een verminderde CO2-uitstoot en het scheelt u ook nog eens in de portemonnee.