Press "Enter" to skip to content

Heffingskorting

De vermindering in energiebelasting (eerder bekend als de heffingskorting energie) geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie. Dat wil zeggen: een woonhuis of een kantoor. Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting, welke in minder wordt gebracht op de verschuldigde belasting. Deze wordt over 365 dagen berekend, mits de jaarrekening minder lang doorloopt. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als u later in de woning of het kantoor kwam.

heffingskorting

Hoeveel is de heffingskorting?

De vermindering in energiebelasting (eerder dus bekend als heffingskorting energie) is sinds 2011 als volgt:

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief andere functie
2011 € 318,62 € 119,62
2012 € 318,62 € 119,62
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.

In een eerder stadium had u ook nog recht op een heffingskorting indien u niet op de locatie woonde (‘tarief andere functie’). Deze is echter vervallen met ingang van 1 januari 2015.

Deze gegevens komen van de website van de Belastingdienst.

Wilt u meer weten over de vermindering van belasting met betrekking tot uw energierekening? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon via het gratis telefoonnummer 0800 – 0543.