Press "Enter" to skip to content

Kernenergie

Met behulp van uranium kan er kernenergie worden opgewekt. Hier komt circa 10 tot 100 keer minder CO2 vrij, dan wanneer er wordt gekozen voor energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer net zoveel als elektriciteitsproductie uit onder andere wind, water en zon. De meningen over kernenergie zijn echter erg verschillend van elkaar. Er zijn voor- en tegenstanders.

Voorstanders beschouwen het als duurzaam, veilig en noodzakelijk. Toch vinden tegenstanders dit een no-go. Het zou zorgen voor radioactief afval en stralingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van uranium, wat op kan raken. Het is daarmee geen hernieuwbare energie.

Pluspunten van kernenergie

Kernenergie kent een aantal voordelen. Er komt namelijk vrijwel geen CO2 of andere broeikasgassen vrij. Uranium is bovendien een relatief voordelige grondstof en er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van kolen, olie en gas. Uranium komt overal ter wereld voor en daardoor is Nederland nooit afhankelijk van eventueel (politiek) onstabiele regio’s.

Minpunten van kernenergie

Er zijn ook een aantal nadelen aan kernenergie. Veruit het grootst genoemde nadeel is het radioactieve afval dat uit de centrale komt. Radioactieve straling kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid. De straling kan bovendien tienduizenden jaren blijven ‘hangen’, waardoor het ook nadelig is voor de volgende generaties. Er is momenteel geen goede opslag mogelijk voor dit afval. Er is in Nederland alleen maar een tijdelijke opslagplaats. Verder is het belangrijk dat er geen ongelukken voorkomen. Die kans is minimaal, maar in het verleden is het weleens gebeurd. Het verhoogde stralingsniveau kan zorgen voor doden. Tot slot is een kerncentrale erg duur: zowel de bouw als de afbraak.

kernenergie

Kernenergie in Nederland

Circa zes procent van de totale energiebehoefte in Nederland wordt opgewekt middels kerncentrales. In Zeeland staat de enige kerncentrale van Nederland. Daarnaast wordt er ook kernenergie geïmporteerd uit het buitenland.

Hoe werkt het?

Kernenergie is energie wat vrijkomt door atoomkernen van uranium te splijten. Tijdens de splitsing komt er een grote hoeveelheid energie vrij. Dat zet kernsplijting aan en dan ontstaat er een kettingreactie. De kernreactor houdt de kettingreacties in de kerncentrale onder controle. Er komt warmte vrij bij de kernsplijting en dat wordt opgenomen door water. Als het water begint te koken, komt er stoom vrij. De stoom drijft vervolgens turbines aan die elektriciteit opwekken.

Géén hernieuwbare energie

Kernenergie is géén hernieuwbare energie en daarmee blijft het grijze energie. In principe worden er ook gewoon gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, omdat de voorraad uranium niet eindeloos is. Echter is er nog zoveel uranium beschikbaar, dat dit praktisch niet opgaat.

Gezondheid

Radioactieve straling kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het verhoogt onder andere de kansen op leukemie, erfelijke aandoeningen en kan het kan zorgen voor afwijkingen bij baby’s. Hoogradioactief afval kan tienduizenden jaren straling afgeven. Daarom is het belangrijk om dit afval goed te werken voor de volksgezondheid.

Afschermen en bewaren van radioactief afval

Radioactief afval wordt omgezet tot een stabiele glasvorm, waarna het in speciale afvalcontainers wordt gegoten. Het wordt tijdelijk opgeslagen in Vlissingen. Een definitieve opslagplek moet nog worden gevonden.

Veiligheid

In zowel Tsjernobyl (Oekraïne) als Fukushima (Japan) zijn ongelukken voorgekomen met kernenergie. Dat zorgde voor een enorme ontsporing van de kernenergie met fatale gevolgen. Tegenwoordig zijn de nieuwste kerncentrales echter veel veiliger. Er is bijvoorbeeld geen koeling van buitenaf meer nodig, waardoor de kans op ongelukken aanzienlijk wordt verkleind.

kernenergie contrast met windenergie
Kernenergie versus windenergie

Kosten van kernenergie

In vergelijking tot zonne-energie is kernenergie erg voordelig. De kosten zijn namelijk 0,04 tot 0,04 euro per kWh. Dat is vergelijkbaar met elektriciteitsproductie uit aardgas. Windenergie is ongeveer twee keer zo duur, terwijl zonne-energie maar liefs tien keer zo duur is. Om groene energie toch te stimuleren, is de ODE (Opslag Duurzame Energie) in het leven geroepen door de overheid.

Tot 1 januari 2005 betaalden mensen die groene stroom kochten minder energiebelasting. Echter is dat gelijkgetrokken.