Press "Enter" to skip to content

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden veelal gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hieronder valt onder andere kolen, olie en gas. Het zijn vaak resten van plantaardig en dierlijk leven uit het geologisch verleden.

De voordelen van fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn relatief eenvoudig te winnen en dat vereist geen hoogstaande techniek. Men heeft daardoor al duizenden jaren een manier om energie op te wekken. Traditioneel wordt het daarmee al voor een lange periode gebruikt. Diverse ontwikkelingslanden produceren grijze energie om armoede tegen te gaan.

De nadelen van fossiele brandstoffen

De wereldeconomie is erg afhankelijk van deze brandstoffen. Niet alles is overal beschikbaar. Zo is olie veelal ‘verkrijgbaar’ in het Midden-Oosten. Vanwege de beperkte locaties is er een internationale spanning en machtspolitiek. Daarnaast heeft het schadelijke effecten op het milieu.

Milieu

Het grootschalige verbruik zorgt ervoor dat er veel koolstofdioxide vrijkomt. Dat draagt bij aan het broeikaseffect, wat gevolgen heeft voor de opwarming van de aarde. Er vindt daarmee een klimaatverandering plaats. Men is daarom ook druk bezig om alternatieve verder te ontwikkelen. In Nederland loopt men echter achter als het gaat om duurzame energie.

fossiele brandstoffen

Alternatieve energiebronnen

Kolen, gas en olie zijn geen vormen van hernieuwbare energie. Dit kan immers opgaan en dit brengt schade aan het milieu. Een alternatieve vorm is kernenergie. Hier wordt gebruik gemaakt van uranium. Dit is in principe ook een fossiele brandstof, waar nog voor enkele tienduizenden jaren voorraad voor is. Echt duurzaam is nog niet, omdat er veel radioactief afval vrijkomt. Wel komt er weinig CO2 vrij en is het een relatief goedkope manier van energie opwekken. Duurzame energie is onder andere aardwarmte en bodemwarmte, biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de verschillende alternatieven? Lees meer over duurzame energie of start met energieleveranciers vergelijken. Door over te stappen naar een duurzame leverancier kunt u een steentje bijdragen aan een beter milieu.