Press "Enter" to skip to content

Hoe groen is elektrisch rijden?

Vele autobestuurders vinden de hoge aanschafprijs voor een elektrisch voertuig te duur. Daarnaast is er een beperkt rijbereik en zijn er nog maar weinig oplaadpunten in Nederland. Echter is het wel erg milieuvriendelijk en daardoor twijfelen veel mensen. Hoe groen is elektrisch rijden eigenlijk precies?

Benzine- en dieselauto’s stoten verscheidene schadelijke stoffen uit. De meest bekende schadelijke stof is CO2. Het is op zichzelf niet giftig, maar het draagt wel bij aan het broeikaseffect. Daardoor ontstaat klimaatverandering.

Een volledig elektrische auto produceert geen CO2 tijdens het rijden. Toch is het niet per definitie klimaatneutraal. Er komt namelijk alleen al CO2 vrij bij de productie van de batterij. Daarnaast speelt de stroomwinning mee. Als dit is opgewekt uit fossiele brandstoffen, is het vooralsnog niet bepaald goed voor het milieu. Echter is het zelfs dan milieuvriendelijker dan een brandstofauto.

Kies voor groene energie

Windenergie en zonne-energie is vele malen groener dan energie uit fossiele brandstoffen. Er wordt echter hoofdzakelijk nog gebruik gemaakt van kolen, gas en olie in Nederland. Nederland loopt zelfs achter in Europa als het gaat om groene energie. De CO2-uitstoot kan aanzienlijk verminderen door bewust te kiezen voor groene stroom.

Batterijproductie

Een brandstofauto produceert meer schadelijke stoffen dan een elektrische auto, zelfs als de auto wordt opgeladen door stroom uit fossiele brandstoffen. Er wordt namelijk op dat moment geen CO2 uitgestoten uit de auto zelf. Wel is er een groot aantal dat kan worden aangeschreven aan de batterijproductie. Het scheelt echter nog aanzienlijk met een brandstofauto.

Stiller

Elektrische auto’s zijn bovendien nog stiller dan een brandstofauto. Dat is vooral wenselijk in drukke steden en langs drukke wegen. De geluidshinder kan worden teruggedrongen.

Afval

Gelukkig worden personenauto’s steeds beter gerecycled. Er zijn diverse milieuvriendelijke demontagebedrijven in Nederland welke hieraan bijdragen. Verscheidene materialen en onderdelen kunnen opnieuw worden gebruikt. Datzelfde geldt voor elektrische auto’s. De batterij die hieruit komt kan worden hergebruikt voor het opwekken van windenergie.

Conclusie: hoe groen is elektrisch rijden?

Hoe groen is elektrisch rijden? Het is in ieder geval groener dan een brandstofauto. Echter is het wel van belang dat de auto ook daadwerkelijk rijdt op groene stroom. De CO2-uitstoot wordt zodoende het meest beperkt.