Press "Enter" to skip to content

Zonne-energie

De zon is een prachtige energiebron die nooit op kan raken. Met behulp van onder andere zonnepanelen of een zonneboiler kunt u zelf energie opwekken voor uw huis. Echter zijn er ook talloze grote zonnecentrales waar massaal energie wordt opgewekt. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in diverse andere westerse landen en de Verenigde Staten. Zonne-energie is vrijwel niet schadelijk voor het milieu en is een goed duurzaam alternatief.

Zonnecentrales wereldwijd

Er zijn verscheidene Europese landen die hebben geïnvesteerd in grote zonnecentrales. Zo hebben onder andere Duitsland, Spanje en Portugal enorme installaties. Naast de gewone centrales zijn er ook zonthermische centrales. Deze zijn effectiever bij een felle zon. Vooral in woestijnen is het aantrekkelijk om dit te bouwen. In onder andere de Verenigde Staten doet men dit dan ook. Er zijn al grote centrales gebouwd in Californië. Er is wel een grote investering nodig om dit daadwerkelijk te kunnen bouwen. Dat is nog iets wat veel landen met woestijnen tegenhoudt. Spanje heeft ook al enkele van deze zonthermische centrales.

zonne-energie met windpark
Zonne-energie en windenergie

Klimaat

Zowel zonnecentrales als zonthermische centrales zijn goed voor het klimaat. Er wordt er veel minder gebruikt gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. Echter zijn er ook een aantal nadelen. Zo zijn er lange hoogspanningsleidingen nodig, welke door het landschap geplaatst moeten worden. Dat heeft effecten op onder andere flora en fauna op de plek waar de centrales worden geplaatst. Het kan ook zijn dat dieren last hebben van deze niet-natuurlijke elementen. Daarnaast is er koelwater nodig voor zonthermische centrales. Het water verdampt uiteindelijk en kan niet opnieuw worden gebruikt.

Verschillende soorten zonnecentrales

In feite zijn er drie soorten zonnecentrales: zonneparken, zonnespiegels en zonneschotels. Zowel zonnespiegels en zonneschotels worden niet gebouwd in Nederland, omdat er te weinig zonlicht is in ons kikkerlandje.

Zonneparken

Zonneparken zetten licht om in elektrische spanning. Vooral in Spanje en Duitsland zijn veel van deze parken gebouwd. In Nederland zijn de zonneparken in aanbouw. Men wil in Nederland ook graag meer energie opwekken middels zonne-energie. Als u geen eigen zonnepanelen wilt (laten) plaatsen, is dit een goed duurzaam alternatief. Daarvoor kunt u ook energieleveranciers vergelijken die stroom opwekken middels zonne-energie.

Zonnespiegels

Een spiegel trekt warmte aan. Als het warm genoeg is, kan er water aan de kook worden gebracht en dat wekt zonne-energie op. Met de stoomkracht wordt namelijk een turbine aangedreven. In onder andere Spanje heeft men veel van deze zonnespiegels. Deze zijn vaak gebogen. De leidingen zijn gevuld met thermische olie, wat ervoor zorgt dat de temperatuur op kan lopen tot maar liefst 400 graden Celsius. Dat is meer dan voldoende om een grote hoeveelheid water te laten koken.

Zonneschotels

Tot slot zijn er ook nog zonneschotels. Er is maar een klein oppervlak nodig en er wordt tevens gebruik gemaakt van spiegels. Ditmaal echter in de vorm van schotels. Deze modellen worden veelal in woestijnen geplaatst, omdat hier vrijwel geen mensen wonen en er een hoge zonnestraling is.

Wat kiest men in Nederland?

In Nederland gebruikt men vooral voor zonneparken. De andere twee opties zijn namelijk niet rendabel. Hier is namelijk direct zonlicht voor nodig, wat in Nederland zeer beperkt is. Het zonlicht bereikt Nederland namelijk via de wolken. Daarom is het ook vooral rendabel in woestijnen en/of warme landen.

Zelf zonnepanelen laten plaatsen

Zonnepanelen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook nog eens erg betaalbaar. In de laatste jaren zijn de zonnepanelen alleen maar goedkoper geworden. In de zomermaanden werken de toestellen vooral erg goed, maar ook daarbuiten werken de apparaten. Direct zonlicht is immers niet nodig voor zonnepanelen. Investeren in zonnepanelen geeft een rendement van circa zes procent. Dat is aanzienlijk hoger dan de spaarrekening, waarvan het rendement eigenlijk alleen maar verder zakt.

Zonnepanelen hebben bovendien een lange levensduur. Er zijn enkel fossiele brandstoffen nodig bij de productie van het toestel. Hier komt CO2 bij vrij. Na drie jaar heeft u het zonnesysteem echter weer terugverdiend. Zonnepanelen gaan tegenwoordig circa 25 jaar mee, dus u heeft uw investering er snel weer uit. Ook gaat de waarde van uw woning omhoog, als u zonnepanelen op het dak heeft.

zonne-energie
Zonnepanelen op dak

De kosten voor het plaatsen

Een set van tien zonnepanelen inclusief omvormer, installatie en btw kost circa 4.400 euro. De btw kunt u echter terugvorderen bij de Belastingdienst. Daarmee wordt de gehele installatie nog circa 750 euro goedkoper. De prijzen kunnen echter fors verschillen per aanbieder en daarom is het raadzaam om verschillende offertes aan te vragen bij installateurs uit uw woonregio. Zorg ervoor dat de installateur zich houdt aan de Europese kwaliteitsnormen. Het is belangrijk dat de installatie goed wordt uitgevoerd. Indien een monteur is aangesloten bij het keurmerk Zonnekeur, weet u zeker dat zij voldoen aan de normen.

Stroomvergoeding voor zonne-energie van energieleveranciers

Het kan zijn dat u meer stroom produceert dan u daadwerkelijk gebruikt. In dat geval is er vaak een stroomvergoeding beschikbaar via uw energieleverancier. Helaas vervalt deze regeling eind 2019. Mogelijk wordt dit verlengd tot 2022. Daarover zal het nieuwe kabinet beslissen.

Energiebelasting en zonne-energie

Huurders die zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen, kunnen vrijstelling van energiebelasting aanvragen. Dat geldt echter alleen voor de elektriciteit die zijzelf opwekken. De huurder dient deze zelf te hebben geplaatst (of laten plaatsen) en dient ook zelf in het huis te wonen. Ook verhuurders kunnen vrijstelling krijgen van energiebelasting, indien zij zonnepanelen hebben geplaatst op de huurwoning(en). Deze vrijstelling geldt sinds 2015.