Press "Enter" to skip to content

Windenergie

Windenergie is een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is maar liefst 50 keer lager dan die van grijze stroom. Er zijn echter ook een aantal nadelen, waaronder overlast voor omwonenden.

Tijdens de bouw van een windmolen komt er CO2 vrij. Daarnaast komt er ook CO2 vrij op het moment dat er onderhoud wordt uitgevoerd of wanneer het apparaat weer moet worden afgebroken. Na circa drie tot zes maanden draaien heeft de turbine zichzelf echter alweer terugverdiend. In totaal kan een windturbine circa 20 jaar blijven staan. Het apparaat produceert zodoende tot wel 80 keer zoveel energie dan dat daadwerkelijk nodig is om er eentje te bouwen.

Voor- en nadelen

Er komen geen vervuilende stoffen vrij als een windturbine stroom opwekt. Dat is natuurlijk een bijzonder groot voordeel. Wel komt er CO2 vrij tijdens de bouw, bij het onderhoud en tijdens de afbraak. De energie die hiervoor wordt gebruikt is afkomstig van fossiele brandstoffen, wat wel weer schadelijk is voor het milieu. Echter is dit alweer ‘terugverdiend’ binnen drie tot zes maanden. In totaal gaat het toestel circa 20 jaar mee. Er is dan geen sprake meer van enige uitstoot, mits er onderhoud wordt uitgevoerd of wanneer het toestel weer wordt afgebroken. De voordelen zijn duidelijk, maar wat zijn de nadelen van windenergie?

De natuur

Aan ieder voordeel hangt ook een nadeel. Zo zijn er regelmatig vogels die in windturbines vliegen. Jaarlijks sterven er circa 50.000 vogels vanwege windturbines. Daarnaast is er een verstoring in het rust-, voedsel- en broedgebied. Bepaalde vogels houden liever afstand van de apparaten, terwijl er ook diverse vogels zijn die er bewust naar toe vliegen met grote gevolgen.

Aanzicht voor omwonenden

Daarnaast vinden sommige omwonenden het aanzicht aanzienlijk minder. De grote toestellen zouden lelijk zijn en zeker niet mooi voor het uitzicht. Gelukkig zijn er ook verschillende windmolenparken buiten het bewoonde gebied. Echter zijn er natuurlijk ook een aantal in het woongebied.

Geluidsoverlast

Ook geluidsoverlast is een genoemd probleem. Als er weinig omgevingslawaai is, kan het zijn dat de windmolens lawaai maken. Dat is vooral ’s nachts een probleem als mensen slapen.

windenergie

De nadelen van windenergie tegengaan

Aangezien velen vinden dat windturbines het uitzicht verpesten, is het belangrijk dat deze windturbines zoveel mogelijk worden gebouwd op zee. Daarnaast zijn de windturbines tegenwoordig voorzien van een anti-reflecterende laag. Dat zorgt ervoor dat de hinderlijke flikkering door de zon verdwijnt. De ronddraaide rotorbladen kunnen ook zorgen voor extra schaduw, wat ook als hinderlijk wordt gezien door omwonenden. Geluidsoverlast kan worden opgelost door windmolens minimaal 300 meter van huizen vandaan te bouwen. De nieuwste windturbines zijn al aanzienlijk stiller dan de eerste varianten.

Windenergie in Nederland

Circa zeven procent van de opgewekte elektriciteit is opgewekt middels windenergie. Dat is genoeg voor maar liefst 2,5 miljoen huishoudens. Indien er voldoende windmolenparken op zee komen, kan circa 20 procent van de totale voorziening van elektriciteit worden verzorgd door windmolens. Volgens onder andere de milieubeweging zouden windmolens een goede bijdrage hebben in het tegengaan van klimaatverandering. Immers wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd en wordt er minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Niet iedereen is het echter eens met de stelling van de milieubeweging.

Zelf investeren in windmolens

Als u wilt kunt u ook zelf een aandeel in een windmolen kopen. Met groene stroom middels windenergie stimuleert u de vraag. U kunt daarom ook energieleveranciers vergelijken die bewust windenergie leveren. Echter kunt u ook aandelen kopen in een windmolen, aansluiten bij een energiecoöperatie of tot slot kunt u investeren in een windenergieproject.

Hoe zit het met de energiebelasting?

U zult ook energiebelasting moeten betalen voor de stroom die je opwekt met je eigen windmolen. Alhoewel dat niet erg logisch klinkt, bespaar je wel geld op de kWh prijs. Een korting op energiebelasting is helaas niet mogelijk voor burgers die hun eigen stroom opwekken middels windenergie. Ook zal de salderingsregeling voor huishoudens met zonnepanelen worden afgebouwd. Gelukkig zijn winddelen ook zonder korting op de energiebelasting erg voordelig. Daarnaast draagt u ook uw steentje bij aan een beter milieu.

Windmolen in uw woongebied? Beslis mee!

Zijn er plannen voor het aanbouwen van windmolens in uw woonomgeving? Dan kunt u ook meedoen aan de zogeheten inspraakprocedure. Als u kritisch meedenkt en constructieve bijdragen levert, kunt u meedenken over de plaats van de windmolen. Dan wordt er wel groene energie opgewekt, maar op een goede plaats in uw woonregio. U kunt hiervoor ook altijd contact opnemen met uw gemeente. Eventueel kunt u ook zelf gedeeltelijk investeren in deze windmolen.