Press "Enter" to skip to content

Biomassa

Waterkracht, zonne-energie en windenergie zijn bekende duurzame energievormen. Echter wordt ruim 60 procent van de totale duurzame energie in Nederland opgewekt middels biomassa.

Wat is biomassa?

Energie uit biomassa wordt opgewekt middels verbranding. In eerste instantie wordt het vaak vergast of vergist tot een biobrandstof. Dit is duurzaam, omdat er alleen maar gebruik wordt gemaakt van organische materialen. U kunt hierbij denken aan onder andere gft-afval, hout, plantaardige olie of mest. Ook zijn er speciale geteelde gewassen ontwikkeld.

Zowel autobrandstof als elektriciteit kan worden opgewekt uit biomassa. Dat zorgt voor vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee wordt er minder schade toegebracht aan het milieu en klimaat. Daarnaast is dit een onuitputtelijke bron, welke niet op kan raken. Dat is wel het geval bij kolen, olie en gas.

Echter is er wel altijd een discussie gaande met betrekking tot de duurzaamheid. Verschillende mensen twijfelen over de échte duurzaamheid van biomassa. Het is moeilijk om dit te meten, omdat er simpelweg veel verschillende vormen zijn. Zo zijn er verschillende (organische) materialen die worden gebruikt.

Hoe werkt het?

Men noemt energie uit biomassa ook wel bio-energie. Bio-elektriciteit en bio-warmte komen namelijk voort uit organisch (ook wel: biologisch) materiaal. Het kan echt van alles zijn: van houtafval tot rioolslib. Ook wat u in de groene bak gooit, kan worden gebruikt voor de opwekking van energie middels biomassa. Tijdens de verbranding komt warmte vrij, waardoor elektriciteit kan worden opgewekt. Deze verbranding vindt plaats in onder andere kolen- en gascentrales, houtverwerkende bedrijven of door hout te stoken.

biomassa

Hoe groen is deze energievorm?

Biomassa is een vorm van groene energie, omdat het hier gaat om een hernieuwbare massa. Fossiele brandstoffen kunnen opraken, maar dat geldt niet voor biomassa. Ook zorgt de aangroei ervoor dat kooldioxide uit de lucht wordt gehaald. Planten leggen dit vast in hun weefsels en ademen weer zuurstof uit. Alhoewel het duurzaam is, is het niet klimaatneutraal. Het kan dus wel degelijk bijdragen aan klimaatverandering. Dat is dan ook een van de redenen waarom er een discussie is omtrent deze vorm van energieopwekking.

Biodiesel

Tijdens de productie van biodiesel kan er soms veel CO2 vrijkomen. Het is namelijk bijzonder energie-intensief, waardoor er maar weinig voordelen zijn tegen opzichte van fossiele diesel. Natuurlijk blijft deze bron onuitputtelijk, maar de CO2-uitstoot is hetzelfde en soms zelfs nog meer. Er zijn nieuwe methoden in ontwikkeling om beter energie op te kunnen wekken.

Biogas

Biogas kan echter wel zorgen voor een CO2 voordeel. Zo wordt het gebruikt voor onder andere de verwarming van de woning. Ook kan het worden gebruikt in kolencentrales.

Biogas kunnen zowel worden gebruikt als autobrandstof als voor de opwarming van woningen. Over het algemeen levert het een CO2 voordeel op, omdat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van mest tijdens de verbranding.

Gebruik van hout

Ook hout wordt ingezet. Er is echter wel een voorwaarde: het moet in orde zijn. Dat wil zeggen dat het klimaatverantwoord hout moet zijn. Hout wordt pas opgehaald uit het bos op het moment dat er voldoende is aangegroeid. Er zijn echter maar weinig bossen waar dit van toepassing is. Ook meestookhout in kolencentrales is een effectieve manier om minder kolen te gebruiken. Daarmee wordt de kolencentrale iets duurzamer, omdat er minder CO2-uitstoot plaatsvindt. De meeste energiebedrijven in Nederland importeren biomassa van hout uit onder andere Europese bossen en uit Noord-Amerika.

Conclusie: wel of niet duurzaam?

De duurzaamheid is en blijft lastig te meten. Het verschilt namelijk sterk per herkomst van de organische materialen. Dat betekent dat het gehele proces moet worden bekeken, voordat daar echt iets zinnigs over te zeggen valt. Soms is het wel echt duurzaam, terwijl het soms juist meer CO2-uitstoot plaatsvindt ten opzichte van fossiele brandstoffen. Het zou daarom beter zijn als biomassa werd verspreid onder kleinere termen, zodat er goed kan worden gekeken naar hetgeen dat wel of niet duurzaam is. Er zijn natuurlijk verschillende elementen die meespelen, waaronder de herkomst, verwerkingswijze, landgebruik en bodemuitputting. Ook de energiekosten en milieubelasting moeten worden meegewogen. Voorbewerking, transport en restafval zijn ook elementen die niet mogen ontbreken. Er zijn daarom ook voor- en tegenstanders en dat maakt de discussie lastig.

Energiebelasting en biomassa

Ook indien u duurzame stroom afneemt, dient u energiebelasting te betalen. De hoogte van de energiebelasting is hetzelfde als die van grijze stroom. Tot 1 januari 2005 was er een regeling, waarbij afnemers van groene stroom minder belasting betaalden. Helaas is dat niet meer zo. De prijsverschillen tussen grijze en groene stroom zijn echter flink afgenomen. Het kan daarom vooralsnog lonen om te kiezen voor een groene energiemaatschappij. Heeft u thuis nog grijze stroom? Dan kunt u ook energieleveranciers vergelijken en besparen op uw energierekening.