Press "Enter" to skip to content

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit zowel de aardbodem als bodemwater is een duurzame variant van energie opwekken. Het is de diepte dat onderscheid maakt tussen aardwarmte en bodemwarmte. Helaas is aardewarmte moeilijk te bereiken en is daarmee ook nog erg duur. In Nederland wordt het dan ook nog niet toegepast. Bodemwarmte daarentegen is goed bereikbaar en wordt vaak gebruikt voor de verwarming van nieuwbouwhuizen.

Aardwarmte en bodemwarmte zijn goede alternatieven voor gas en kolen. Het klimaat wordt er namelijk nauwelijks door beïnvloed en bovendien raakt deze energiebron nooit op. Dat geldt wel voor fossiele brandstoffen.

Verschillende bronnen van aardwarmte en bodemwarmte

Er zijn verschillende bronnen van aardwarmte en bodemwarmte. Het zonlicht verwarmt de bodem en het bodemwater. In de zomermaanden is dit vanzelfsprekend meer dan in de winter. De zonnewarmte kan tot wel enkele honderden meters diep komen. Hier is de bodemwarmte.

Daarnaast is er ook nog aardwarmte. Dit ontstaat uit een andere bron: de kern van de aarde. De kernhitte verspreidt zich door verschillende aardlagen, welke van buiten naar binnen steeds warmer worden. Vanaf 500 meter is er voldoende warmteverschil om de warmte naar de oppervlakte te kunnen vervoeren.

Bodemwarmte ophalen en gebruiken

Goed om te weten dat bodemwarmte bestaat, maar hoe wordt dit dan daadwerkelijk opgehaald en tot slot gebruikt? Het aftappen van bodemwarmte gebeurt met speciale bodemwarmtewisselaars. Dit is een gesloten systeem dat zo’n 100 meter de grond in gaat. In dit systeem wordt er gebruik gemaakt van een vloeistof, zoals bijvoorbeeld water met antivries. Het wordt vervolgens omhooggehaald met die buizen. Op de oppervlakte gebruikt men warmtepompsystemen. Deze nemen de warmte over en vervoeren deze naar de industrie en nieuwbouwhuizen.

Opslag

Water in de bodem blijft op constante temperatuur. Daarnaast kan het ook veel warmte vasthouden. In de zomermaanden kan koel bodemwater omhoog worden gepompt, zodat het bovengrondse warmte kan wegvangen. Op die manier kan lucht afkoelen in gebouwen. Het opgewarmde water wordt vervolgens weer teruggepompt.

In de wintermaanden komt de warmte in het bodemwater juist goed te pas. Het wordt weer opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en vervolgens wordt het weer teruggepompt.

Kleinere systemen voor huishoudens

Daarnaast zijn er ook kleinere systemen voor individuele huishoudens. Ook deze maken gebruik van de bodemwarmte, maar gaan veel lager de grond in. Dit zijn warmtepompen. Er zijn verschillende waterpompen beschikbaar, waaronder de hybride waterpomp en de volledige warmtepomp. De CO2-uitstoot met een dergelijke verwarming daalt met circa 40 tot 55 procent. Daarnaast kunt u ook een subsidie aanvragen bij de gemeente, als u kiest voor deze variant.

aardwarmte en bodemwarmte

Aardwarmte gebruiken

Naast bodemwarmte kan er ook aardwarmte gebruikt worden. Dit is echter afkomstig van 500 meter of dieper. Dit is tevens bruikbaar voor de opwarming van woningen, kantoren en industriële doeleinden. Een bodemwarmtewisselaar komt echter niet diep genoeg. Van nature komt grondwater echter wel zo diep voor. Om dit op te kunnen halen is er dus een enorme pomp nodig. Het struikelblok zijn echter de hoge kosten. In theorie zou er in de Nederlandse aardbodem ruim drie keer zoveel energie beschikbaar zijn dan daadwerkelijk nodig is in Nederland. De hoge kosten vormen echter het struikelblok: er moet een aardwarmte-energiecentrale worden aangelegd en tevens worden er kosten gemaakt voor de bodemsamenstelling. Niet overal in Nederland is de bodem geschikt en dat maakt dure proefboringen noodzakelijk. In het buitenland wordt hier echter al wel veel gebruik van gemaakt. Circa 60 landen maken gebruik van deze technologie.

Energiebelasting en aardwarmte en bodemwarmte

Als u kiest voor een duurzame energieleverancier, dient u ook gewoon energiebelasting te betalen. Tot 1 januari 2005 was dit nog niet zo: toen kreeg u korting op energiebelasting, indien u koos voor groene stroom. Waar u eventueel wel voordeel uit kunt halen, is een eigen warmtepomp. Hier is namelijk subsidie voor beschikbaar. Wilt u uw eigen energie opwekken? Dan is een warmtepomp een goede keuze. Als alternatief kunt u ook kiezen voor zonne-energie of windenergie.

Wilt u niet uw eigen energie opwekken? Dan kunt u ook kiezen voor een duurzame energie van een duurzame energieleverancier. Start vandaag nog met energieleveranciers vergelijken en stap ook over naar een groene variant.