Press "Enter" to skip to content

Duurzame energie

Duurzame energie is energie waarover men oneindig kan beschikken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van onuitputtelijke bronnen uit het leefmilieu. De toekomstige generaties worden hierbij niet benadeeld.

Enkele voorbeelden van duurzame energie zijn: aardwarmte en bodemwarmte, biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie.

Soms wordt er ook een alternatieve term gebruikt voor duurzame energie, namelijk hernieuwbare energie. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een hernieuwbare bron, welke voor een praktisch onbeperkte tijd kan worden gebruikt. Wereldwijd wordt circa 19 procent van de energie hernieuwbaar geproduceerd. Hiervoor wordt veelal gebruikt van biomassa, gevolgd door de moderne techniek waterkracht.

duurzame energie

Duurzame energie in Europa

De Europese Unie heeft richtlijnen gesteld aan de Europese landen. Tegen 2020 moet minimaal 20 procent van de totale energiebehoefte zijn voorzien via hernieuwbare energie. Daarnaast moeten 10 procent van alle transportbrandstoffen uit hernieuwbare energie voortkomen. De Europese Commissie heeft hiervoor een speciale Europese Energie-unie in het leven geroepen.

Duurzame energie in Nederland

Nederland loopt achter in vergelijking tot andere Europese landen: alleen Malta en Luxemburg doen het minder goed. Op Europees niveau zal Nederland 14 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen laten voortkomen in 2020. Daarmee ligt Nederland dus ook achter, terwijl bijvoorbeeld Zweden in 2014 al maar liefst 52,6 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen haalde.

De Nederlandse regering heeft jarenlang ingezet op de groei van de fossiele sector en daarmee heeft Nederland een kwetsbare positie ingenomen. Er zijn slechts enkele stappen gezet om Nederland écht duurzaam te maken. Wind-, water-, en zonne-energie wordt nog maar mondjesmaat gebruikt ten opzichte van andere Europese landen.

Langzaam maar zeker groeit de productie van duurzame energie in Nederland wel. De Nederlandse overheid heeft echter bij inkomsten uit de fossiele sector. Daarnaast heeft Nederland weinig zon, weinig hoogteverschillen (voor waterkracht) en weinig tektonische activiteit (voor aardwarmte). Zweden heeft bijvoorbeeld juist wel veel hoogteverschillen, waardoor het ook op grote schaal energie kan opwekken middels waterkracht.

In 2013 was Nederland zelfs het minst duurzame land van de Europese Unie. In 2015 werden er ook nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, waardoor er in dat jaar een record aan kolen werd verbrand. Veel gemeenten nemen daarom ook grijze stroom af, omdat hier een overvloed van is.

Duurzame energie in België

België kampt met dezelfde problemen als Nederland. Ook hier is weinig zon, weinig hoogteverschillen (voor waterkracht) en weinig tektonische activiteit (voor aardwarmte). Zij doen het echter net iets beter dan Nederland. Toch denkt de Belgische regering er minder goed voor te staan in 2020. Zij verwachten namelijk 13 procent, wat een procent lager is.

Zelf investeren in duurzame energie

Alhoewel de overheid achterloopt met investeringen, kunt u zelf wel degelijk een slag slaan met duurzame energie. Er zijn namelijk wel talloze subsidies beschikbaar, voor onder andere zonnepanelen, windmolens en waterpompen. Op die manier kunt u zelf energie opwekken. Eventueel kunt u een windmolen ook ‘delen’ met andere eigenaren. Zo bespaart u kosten en kunt u wel genieten van groene stroom.

Energieleveranciers en groene stroom

Uiteraard kunt u ook energieleveranciers vergelijken en op die manier overstappen naar duurzame energie. De meeste energiemaatschappijen in Nederland leveren groene stroom. In sommige gevallen wordt dit geïmporteerd uit het buitenland, veelal uit de Scandinavische landen. Daarnaast zijn er verschillende windmolenparken en zonneparken in Nederland.

Energiebelasting en duurzame energie

De energierekening bestaat voor een groot gedeelte uit overheidsheffingen. Zo betaalt u onder andere energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Daarnaast betaalt u ook nog eens 21% btw. Helaas is er geen korting mogelijk, indien u kiest voor groene stroom. Tot 1 januari 2005 was dit mogelijk, maar tegenwoordig hebben alleen bedrijven die groene stroom produceren recht op korting. Echter is de prijs kWh tegenwoordig nog maar weinig verschillend tussen groene en grijze stroom. Als u jaarlijks overstapt van energieleverancier, kunt u ook honderden euro’s per jaar besparen. Om die reden is het best aantrekkelijk om eens te kijken naar een duurzaam alternatief.