Press "Enter" to skip to content

Belasting op leidingwater

Indien u water aanlevert aan derde via een leiding- of distributienet, dient u belasting op leidingwater te betalen. Ook als consument dient u belasting te betalen. Dit bedrag betaalt u rechtstreeks aan uw watermaatschappij.

Waarom belasting op leidingwater?

Over drinkwater betaalt u zes procent btw. Dat is bepaald conform de Wet op de omzetbelasting. Deze belasting is bepaald door de overheid en ieder waterbedrijf berekent dit door aan consumenten. U betaalt niet alleen deze belasting, maar ook betaalt u btw. In feite betaalt u dus tweemaal belasting. U betaalt belasting aan uw waterleverancier. Uw waterleverancier draagt dit vervolgens weer af aan de overheid.

Belasting op leidingwater

Belasting op leidingwater

Jaar Tarief
2011 € 0,158
2012 € 0,161
2013 € 0,165
2014 € 0,330
2015 € 0,333
2016 € 0,335
2017 € 0,336

Wilt u meer weten over de afvalstoffenbelasting? Dan kunt u eventueel ook rechtstreeks contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800 – 0543, gratis nummer). Ook het Landelijk milieubelastingenteam kan u helpen met vragen over onder andere energiebelastingafvalstoffenbelasting, kolenbelasting en belasting op leidingwater. U kunt hen bereiken via de volgende contactgegevens:

Belastingdienst/kantoor Arnhem

Landelijk milieubelastingenteam

Postbus 9001

6800 DB Arnhem