Press "Enter" to skip to content

Afvalstoffenbelasting

Niet iedereen hoeft afvalstoffenbelasting te betalen. U hoeft dit alleen te betalen in een van de volgende situaties:

  • U bent in het bezit van een afvalverwerkend bedrijf met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats;
  • U hebt een beschikking gekregen van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) om Nederlandse afvalstoffen in het buitenland te laten verbranden.

afvalstoffenbelasting

Hoeveel afvalstoffenbelasting moet ik betalen?

Om te kijken of u daadwerkelijk afvalstoffenbelasting moet betalen, kunt uw dit berekenen. U dient hiervoor vast te stellen hoeveel afvalstoffen u in een tijdvak heeft gestort of verbrand. Op basis daarvan berekent de overheid hoeveel belasting u moet betalen. Indien u aan de eisen voldoet van de administratieregels van de overheid, komt u in aanmerking voor belastingvermindering. Deze eisen kunt u navragen bij de BelastingTelefoon.

Mocht een EVOA-beschikking hebben, kunt u het gewicht dat beschreven staat in deze beschikking gebruiken voor de berekening.

Wilt u meer weten over de afvalstoffenbelasting? Dan kunt u eventueel ook rechtstreeks contact opnemen met de BelastingTelefoon (0800 – 0543, gratis nummer). Ook het Landelijk milieubelastingenteam kan u helpen met vragen over onder andere belasting op leidingwater, energiebelasting, kolenbelasting en afvalstoffenbelasting. U kunt hen bereiken via de volgende contactgegevens:

Belastingdienst/kantoor Arnhem

Landelijk milieubelastingenteam

Postbus 9001

6800 DB Arnhem