Press "Enter" to skip to content

Energiebelasting 2019

De gemiddelde energiebelasting over de totale energierekening is iets meer dan 44%. De energiebelasting op gas is iets meer dan de helft van de totaalprijs. De energiebelasting op elektriciteit is iets meer dan een kwart van de totaalprijs. De energierekening bestaat voor een gedeelte uit belastingen en heffingen van de overheid. U betaalt onder andere energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Ook betaalt u 21% btw over leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen.

Energiebelasting reeds gestegen

In 2016 werd de energiebelasting fors verhoogd voor zowel particulieren als bedrijven. De overheid heeft dit ingesteld, omdat men een duurzamer Nederland wil. Vanwege dit akkoord zijn de energietarieven gestegen. De energiebelasting ging dan ook flink omhoog, met meer dan 7 cent per m3. In 2017 steeg de energiebelasting minder.

Wijzigingen voor 2019

De wijzigingen van de energiebelasting in 2019 zijn door de Rijksoverheid alweer ingevoerd. Deze wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2019. Daarbij is de belasting op gas weer fors verhoogd. Op elektriciteit daarentegen is er minder belasting geheven. Een Nederlands huishouden zal hierdoor ruim €150 extra gaan betalen voor de energiebelasting. Het moet de aanschaf van duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker maken. Denk hierbij aan de warmtepomp. Heel veel huishoudens gaan met deze maatregel niet massaal aan de warmtepomp. Enerzijds omdat er financieel geen draagvlak voor is, en anderzijds omdat ze afhankelijk zijn van hun verhuurder.

Omdat de energiebelasting op elektriciteit iets verlaagd is, zouden we normaliter denken dat we erop vooruit gaan. Dit is helaas niet zo. Naast de verhoging op de energiebelasting, is er namelijk nog een verlaging ingevoerd. En dat is de verlaging van de belastingvermindering. De belastingvermindering klinkt goed immers de overheid belast ons niet over het basisverbruik. Maar deze vermindering is terug gebracht van €373,33 inclusief btw naar €311,62 inclusief btw. Een verschil van €51. Deze verlaging is tevens ingegaan op 1 januari 2019.

ODE (Opslag Duurzame Energie)

De ODE betaalt u over iedere kWh stroom of m3 gas die u afneemt. In 2013 is deze wet voor wet voor het eerste ingegaan. De overheid wil men graag stimuleren dat zij duurzame energie afnemen. De belastingen die u betaalt, worden door uw energieleverancier weer afgedragen aan de overheid.

energiebelasting

Energiebelasting

De energiebelasting werd al veel eerder ingevoerd: in 1996 werd deze wet actief. De overheid wilde dat inwoners zuiniger omgingen met energie en gas. Daarnaast betaalt u belastingen, omdat er gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn niet onbeperkt en kunnen opraken. Ook dit betaalt u aan uw energiemaatschappij en dat wordt weer afgedragen aan de overheid.

Besteding van belasting

Een klein gedeelte van de belastingen die de burger betaalt, wordt geïnvesteerd in het stimuleren van duurzame energiebronnen.

Overzicht energiebelasting:

U dient energiebelasting te betalen indien u:

  • Aardgas en elektriciteit afneemt via een aansluiting;
  • Aardgas levert aan een CNG-tankstation;
  • Als u leverancier bent en zelf verbruikt;
  • Aardgas of elektriciteit uit een beurs of verbruikt;
  • Elektriciteit opwekt uit biomassa;
  • Elektriciteit levert aan oplaadinstallaties van elektrische voertuigen.

Verlaagd tarief voor leden van een coöperatie of VVE

Er is een verlaagd tarief ingesteld voor stroom dat lokaal duurzaam wordt opgewekt. Indien een coöperatie of vereniging van eigenaren (VVE) duurzame stroom opwekt en dit levert aan hun leden, hebben zij mogelijk recht op een lager tarief. Er zijn wel verschillende voorwaarden waar men rekening mee moet houden. Zij kunnen een aanvraag indienen bij het Belastingkantoor in Arnhem.

Overige belastingen op milieugrondslag

Naast energiebelastingen zijn er ook nog andere belastingen waar u als consument of bedrijf rekening mee kunt houden. Er bestaan namelijk nog diverse andere belastingen op milieugrondslag, waaronder de belasting op leidingwater, de kolenbelasting en de afvalstoffenbelasting.

Voor een overzicht van de tarieven en belastingen per energieleverancier kunt u onze onafhankelijke energievergelijker raadplegen.