Press "Enter" to skip to content

Energiebelasting 2018

De gemiddelde energiebelasting over de totale energierekening is iets meer dan 44%. De energiebelasting op gas is iets meer dan de helft van de totaalprijs. De energiebelasting op elektriciteit is iets meer dan een kwart van de totaalprijs. De energierekening bestaat voor een gedeelte uit belastingen en heffingen van de overheid. U betaalt onder andere energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Ook betaalt u 21% btw over leveringskosten, netbeheerkosten en overheidsheffingen.

Energiebelasting reeds gestegen

In 2016 werd de energiebelasting fors verhoogd voor zowel particulieren als bedrijven. De overheid heeft dit ingesteld, omdat men een duurzamer Nederland wil. Vanwege dit akkoord zijn de energietarieven gestegen. De energiebelasting ging dan ook flink omhoog, met meer dan 7 cent per m3. In 2017 stijgt de energiebelasting minder.

Wijzigingen voor 2018

In 2018 wordt de energiebelasting op stroom lichtelijk verlaagd. Echter wordt de energiebelasting op gas verhoogd: u merkt dus niet veel verschil in uw energierekening. Er is wel een vermindering in de energiebelasting (eerder wel bekend als heffingskorting), welke met ruim 60 euro omlaag is gegaan. Per 1 januari 2019 profiteert u daarvan, want dan gaat deze nieuwe regel in. De al eerdergenoemde ODE kost 45 euro op jaarbasis. Dat geld wordt onder andere gebruikt voor het door ontwikkelen van duurzame alternatieven.

De gemiddelde consument ziet dan ook een stijging van 54 euro op gas. Dat wordt enigszins verlicht door de verlaging op energiebelasting op stroom: gemiddeld betaalt men 30 euro minder. U gaat er dus niet op vooruit, maar juist iets op achteruit.

ODE (Opslag Duurzame Energie)

De ODE betaalt u over iedere kWh stroom of m3 gas die u afneemt. In 2013 is deze wet voor wet voor het eerste ingegaan. De overheid wil men graag stimuleren dat zij duurzame energie afnemen. De belastingen die u betaalt, worden door uw energieleverancier weer afgedragen aan de overheid.

energiebelasting

Energiebelasting

De energiebelasting werd al veel eerder ingevoerd: in 1996 werd deze wet actief. De overheid wilde dat inwoners zuiniger omgingen met energie en gas. Daarnaast betaalt u belastingen, omdat er gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn niet onbeperkt en kunnen opraken. Ook dit betaalt u aan uw energiemaatschappij en dat wordt weer afgedragen aan de overheid.

Belastingvrij gedeelte

De overheid ziet een gedeelte van uw stroom- en gasverbruik als basisbehoefte in het leven. Over dat gedeelte hoeft u dan ook geen belasting te betalen. Ieder jaar wordt de energiebelasting dan ook voor een bepaald gedeelte verminderd. Vaak verandert de overheid ieder jaar dit overzicht weer. In 2018 is er een vermindering van circa 311 euro.

Besteding van belasting

Een klein gedeelte van de belastingen die de burger betaalt, wordt geïnvesteerd in het stimuleren van duurzame energiebronnen.

Overzicht energiebelasting:

U dient energiebelasting te betalen indien u:

  • Aardgas en elektriciteit afneemt via een aansluiting;
  • Aardgas levert aan een CNG-tankstation;
  • Als u leverancier bent en zelf verbruikt;
  • Aardgas of elektriciteit uit een beurs of verbruikt;
  • Elektriciteit opwekt uit biomassa;
  • Elektriciteit levert aan oplaadinstallaties van elektrische voertuigen.

Verlaagd tarief voor leden van een coöperatie of VVE

Er is een verlaagd tarief ingesteld voor stroom dat lokaal duurzaam wordt opgewekt. Indien een coöperatie of vereniging van eigenaren (VVE) duurzame stroom opwekt en dit levert aan hun leden, hebben zij mogelijk recht op een lager tarief. Er zijn wel verschillende voorwaarden waar men rekening mee moet houden. Zij kunnen een aanvraag indienen bij het Belastingkantoor in Arnhem.

Overige belastingen op milieugrondslag

Naast energiebelastingen zijn er ook nog andere belastingen waar u als consument of bedrijf rekening mee kunt houden. Er bestaan namelijk nog diverse andere belastingen op milieugrondslag, waaronder de belasting op leidingwater, de kolenbelasting en de afvalstoffenbelasting.

Voor een overzicht van de tarieven en belastingen per energieleverancier kunt u onze onafhankelijke energievergelijker raadplegen.